+357 26 945222

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – VACANCY

By in Holiday Blog with 0 Comments

Η εταιρεία Z&X Holiday Villas Ltd στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση κρατήσεων.

Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις:
– Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση εφαρμογών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων MS Excel, ΜS Word καί Outlook.
– Προηγούμενη πείρα σε εξυπηρέτηση Πελατών.
– Άψογες δεξιότητες επικοινωνίας.
– Άψογη γνώση και χρήση της Ελληνικής καί Αγγλικής γλώσσας.
– Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, ομαδικότητα.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα.
– Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα στην επικοινωνία.
– Προθυμία να εργάζεται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όταν απαιτείται.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@zandxgroup.com


Z&X Holiday Villas Ltd in Paphos is now recruiting for the position of a reservations administrator.

Skills and requirements:
– Excellent knowledge of computers and usage of MS Excel, MS Word and Outlook.
– Previous experience in customer service.
– Excellent communication skills.
– Excellent knowledge of Greek and English language.
– Ability to organise and plan tasks, as well as be a great team worker.
– Integrity, discretion, confidentiality.
– Good interpersonal relations and excellent communication skills.
– Willingness to work outside normal working hours when required.

How to apply:
Candidates should send their CV to sales@zandxgroup.com

Share This